Sekretesspolicy

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I anslutning till din beställning och registrering godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Troskungen lämnar aldrig ut information om dig som kund till tredje part.

Ditt lösenord sparas krypterat så vi kan aldrig se vilket lösenord du har. 

Vår webbplats använder sig av s.k. cookies för att lagra användar-information, till exempel i varukorgen. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få ta del av den information som vi lagrat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen korrigeras eller tas bort. Om så är fallet, kontakta oss via mejl.